| Αρχική | Περιεχόμενα | Επικοινωνία |
Θέση Μεσοβούνι - Γκορίτζες, Αγ. Θεόδωροι Θηβών
(+30) 22620-89009
(+30) 6944688733
(+30) 22620-89011
www.psigeiavoiotias.gr
info@psigeiavoiotias.gr
Αρχική » Παραλαβή και Αποθήκευση

Παραλαβή και Αποθήκευση - Ψύξη Προϊόντων - Αποθήκευση Αγροτικών Προϊόντων - Αποθήκευση Νωπών Προϊόντων και Φροούτων

Παραλαβή και Αποθήκευση

  • Μεταφορά προϊόντων με παλετοφόρα τελευταίας τεχνολογίας αντιρρυπαντικά κατάλληλα για ψυκτικούς θαλάμους τροφίμων.
  • Ειδική ράμπα φόρτωσης – εκφόρτωσης για την πιο αποτελεσματική και γρήγορη φορτο-εκφόρτωση των προϊόντων.
  • Ο τρόπος εναπόθεσης των προϊόντων στους θαλάμους (πλαστικά κιβώτια σε παλέτες, ξύλινα κιβώτια κτλ.) γίνεται κατόπιν επιθυμίας του πελάτη και σύμφωνα πάντα με τις ειδικές προδιαγραφές για την πιο αποτελεσματική ψύξη.
  • Ειδικός διαμορφωμένο χώρος για την προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων πριν την εναπόθεση στους θαλάμους. Επιτυγχάνεται πλήρης έλεγχος ποιότητας αλλά και αρχειοθέτηση στους θαλάμους ΨΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ανά κωδικό είδους σύμφωνα με οδηγίες εναποθέτη.